در این لحظه انگلیسی - رومانیایی واژه نامه تعدادی از 78,137 کلمات در انگلیسی و نیز 199,288 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 4,195,410 جستجو کلمات / عبارات، میان 22,236 امروز.
برچسب ها: انگلیسی - رومانیایی فرهنگ لغت، انگلیسی، رومانیایی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین انگلیسی، انگلیسی-رومانیایی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به dictionaryenglishromanian.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
2.5228 / 0.3450 (20)
بازگشت به ابتدای صفحه